We are professional provider of LED and CFL lighting sources, luminary's products and solutions.achieved consistent, high quality standards by ensuring our operations and processes strictly following and complying with the I S O 9 0 01 quality management system and SEDEX Audit,more...

Main Categories

dẫn đêm ánh sáng
LED Thuốc Đuổi Muỗi Bóng Đèn
LED Camping Ánh Sáng
dẫn khẩn cấp bóng đèn
0,90 US$ - 1,40 US$/Cái
3000.0 Cái(Min. Order)
0,90 US$ - 1,60 US$/Cái
2 Cái(Min. Order)
1,40 US$ - 1,50 US$/Cái
3000 Cái(Min. Order)
2,25 US$ - 2,35 US$/Cái
3000 Cái(Min. Order)
2,60 US$ - 3,35 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)
2,60 US$ - 2,80 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)

Tina Ao
Joyce Chen
Huankey Zhong
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.